Бер 5, 2013 - Без категорії    No Comments

Плагіат у студентських роботах ефективно виявляється за допомогою методичного посібника

DSCN0897
Сучасний розвиток інформаційних технологій і стрімка інформатизація суспільства з одного боку створюють сприятливі умови для неконтрольованого використання продуктів інтелектуальної власності та плагіату, але з іншого – розширюють можливості запобігання цим негативним явищам.

Починаючи з 2012 року, у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара, на кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів, проводиться експеримент з комп’ютерної перевірки дипломних робіт студентів на плагіат.

У методичному посібнику наводиться інструкція щодо роботи з програмою перевірки робіт на плагіат, а також рекомендації для аналізу звітів про унікальність текстів. Роботу щодо перевірки дипломних робіт на унікальність та наявність у них плагіату в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара було розпочато за допомогою безкоштовних програм, які знаходяться в мережі Iнтернет у вільному доступі та розповсюджуються авторами за принципом “як є”. Це програми пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстового документа з достатньо простим інтерфейсом, які демонструють ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток збігу тексту.

Результат комп’ютерної перевірки текстів на плагіат наводиться у формі звіту та індексу унікальності тексту, який сам по собі демонструє лише обсяг тексту, що співпав із доступними Інтернет-джерелами, але не підтверджує чи спростовує наявність плагіату у роботі. З метою встановлення випадків плагіату звіт щодо унікальності тексту необхідно проаналізувати. На кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів ця робота виконується науковими керівниками дипломних робіт студентів. Виходячи із світового та власного досвіду, детальному аналізу на виявлення плагіату повинні підлягати усі роботи із індексом унікальності менше 85%.

_DSC0021

В українській практиці немає жорстких вимог щодо оцінювання робіт із різним рівнем унікальності. З практики закордонних ВНЗ роботи, унікальність яких менше 50%, не можуть бути оцінені позитивно (навіть за умови вірності усіх посилань і відсутності плагіату), оскільки носять компіляційний характер і мають низьку академічну цінність. Роботи із індексом унікальності нижче 75%, як плавило, не можуть бути оцінені високими балами і заслуговувати на оцінки «А» або «В». Викладачі кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара використовують такі звіти як певний орієнтир ще на стадії допуску дипломної роботи до захисту і рекомендують студентам удосконалити свої роботи перед поданням їх до державної екзаменаційної комісії.

Методичний посібник став однією з перших спроб в Україні узагальнити досвід виявлення та запобігання плагіату у студентських роботах. Звичайно, розроблені рекомендації не є панацеєю. А зважаючи на комплексність і складність проблеми, постійне вдосконалення сучасних інформаційних технологій і надзвичайну винахідливість студентів, взагалі не можна говорити про наявність однозначно ефективних методів запобігання плагіату. Проте, ми сподіваємося, що ця робота зробить свій внесок у наближення вітчизняних освітніх послуг до світових стандартів, а також сприятиме підвищенню академічної чесності та відповідальності студентів українських ВНЗ.

Н. В. Стукало, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара 

за матерыалами mon.gov.ua

Напишіть відгук