12345Ми активна молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно. Ми студенти, які маєм активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Ми молодь, яка здатна об’єднати навколо себе однодумців з усього Університету.Орган студентського самоврядування в ЖДТУ зародився в 2005 році. Який діяв на базі студентського парламенту.Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад спрощену модель адміністрації університету.Студентське самоврядування діє на підставі положення ОСС, яке затверджене ректором університету.Основними завданнями студентського самоврядування є:

  • захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • створення відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;
  • інформування студентів про їх права та обов’язки;
  • сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
  • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;
  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
  • інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту Університету та положенню ОСС.

kip40I5_WiA